Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh của Kyvy

Tầm nhìn:

“Trở thành một trong những công ty đi đầu tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về lĩnh vực sản xuất kinh doanh các dòng sản phẩm Inco Product”.

Sứ mệnh:

Góp phần nâng cao đại đa số cuộc sống người dân thông qua việc cung cấp các loại tã giấy và khăn ướt có chất lượng cao với giá cả hợp lý.

Với khách hàng

  • Luôn luôn đứng trong tầm nhìn của khách hàng để phục vụ.
  • Lắng nghe khách hàng để không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ.
  • Xem lợi ích của khách hàng là mục tiêu và động lực của công ty.

Với cộng đồng

  • Trở thành một đơn vị kinh doanh vững mạnh để góp phần phát triển nền kinh tế quốc gia.
  • Góp sức xây dựng môi trường kinh doanh và bảo vệ môi trường sống.
  • Chia sẻ những lợi ích với cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động của Công ty.

Với nhân viên

  • Xem đội ngũ nhân viên là hình ảnh tố chức và hoạt động của Công ty.
  • Thực hiện đầy đủ các chế độ, không ngừng phát triển các chính sách chăm sóc vật chất và tinh thần đối với nhân viên trong các điều kiện khả thi của Công ty.
  • Luôn tạo ra cơ hội để đào tạo và thăng tiến nhân viên trong tiến trình phát triển kinh doanh của Công ty.
Quay trở lại